Галерия

ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ


Иновации и консултиране са неголям екип от признати професионалисти готови да работят за вас и с всеки един от вас. Имат капацитета да постигнат поставените цели, благодарение на разнообразния им опит в областта на обучението, технологиите, образователните технологии и работата с ученици, студенти, учители и преподаватели, работодатели и ръководители на образователни институции и фирми

Мисия
Мисията на Иновации и консултиране е да подпомогнат осъвременяването на образованието в България (и извън нея), да откриват и обединяват позитивни и креативни личности и техните добри практики; да ви помогнат да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие

Цели


Основни дейности