Галерия

Национално състезание „Турнир на младите физици”


Националното състезание „Турнир на младите физици” /НТМФ/ е еквивалент на международния турнир на младите физици /МТМФ/. Има същите цели и регламент близък до този на МТМФ.ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
Важно!

РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАЧИОсмото Национално състезание по физика „Турнир на младите физици” ще се проведе на два етапа:

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се провежда върху задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици и които се обявяват не по-късно от края на м. октомври на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org (както и на уебстраницата на националното състезание: www.iypt.hit.bg).
Състезанието се провежда на два кръга: ЗАДОЧЕН и ОЧЕН.

ЗАДОЧЕН КРЪГ
Всеки ученик или колектив от ученици от средните училища може да участва в задочния кръг като подготви и изпрати решение на една или повече задачи от пълния списък на сайта на националния турнир www.iypt.hit.bg)
Срокът за представяне на задачите е 13.02.2011 г.
Резултатите от задочния кръг ще бъдат обявени на същия сайт не по-късно от 4.03.2011г.

ОЧЕН КРЪГ
Очният кръг, наречен Национален турнир на младите физици /НТМФ/ играе ролята и на подборен кръг за Международния турнир на младите физици. Той представлява отборно състезание, при което се провеждат физични битки по модела на МТМФ, при което:

на български език се провеждат селективните физични битки - първи ден;
на английски език се провежда финалната физична битка - втори ден.


Националният турнир на младите физици ще се проведе от 16.04. до 17.04.2011 г. в гр. Шумен.