УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

upload/dox-bg-task.jpg

upload/dropbox-task.jpg


*Забележка: Указанията са в .pdf формат