Галерия

23-ят Международен турнир на младите физици /МТМФ/
се проведе от 9 до 16 юли 2010 г. във Виена, Австрия.Участие на България в 23-тия МТМФ
9 - 16 ЮЛИ 2010 г., Виена, АвстрияСЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ЗА УЧАСТИЕ В
23-ТИЯ МТМФ


Ученици
1. Аслихан Шенол Илияз - ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен
2. Елена Стоянова Чачкарова - ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък
3. Йона Иванова Йорданова - ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен
4. Калоян Владимиров Генков - НПМГ, София
5. Момчил Николаев Найденов - Първа Английска Езикова Гимназия, София


Ръководители
1. Доц. д-р Димитър Минчев Рибаров, ШУ „Еп. Константин Преславски”
2. Калоян Димитров Лозанов, студент по физика в Университета Кембридж, Великобритания


РЕЗУЛТАТИ ОТ 23-ТИЯ МТМФ
ФИНАЛ
9 - 16 ЮЛИ 2010 г.,
ВИЕНА, АВСТРИЯНосител на световната купа по физика

Носители на златни медали


Носители на сребърни медали


Носители на бронзови медалиОбщо класиране на отборите след 5-те селективни битки

upload/7890.jpgИнформация за предходните турнири може да намерите на официалната страница на МТМФ /International Young Physicists` Tournament-IYPT/: www.iypt.org