Галерия

Национално състезание „Турнир на младите физици”


Националното състезание „Турнир на младите физици” /НТМФ/ е еквивалент на международния турнир на младите физици /МТМФ/.Има същите цели и регламент близък до този на МТМФ.Националната комисия оценява високо всички представени решения за задочния кръг и поздравява всички участници за техните усилия и посветеност.В задочния кръг участваха общо 31 участници (в 11 колектива/индивидуални участия), които представиха 14 решения на задачи. Националната комисия бе затруднена в избора си на най-добри решения, но окончателно реши да отличи решенията на:
Колективите са подредени по реда на пристигане на решенията им и техните отличия имат еднаква стойност.

Извън тази класация комисията реши да насърчи с отличие и:
Всички участници в задочния кръг са сърдечно поканени на турнира, който ще се проведе в Шумен на 27 и 28 март т.г. и където ще бъдат връчени грамотите на всички отличени. Искаме да насърчим дори и тези, които по една или друга причина не успеят да формират отбор за участие на очния кръг, да дойдат и да присъстват на физичните битки на турнира. За всички, които вече са се приближили до магията на физиката ще бъде многократно по-вълнуващо да се потопят и в дискусионната атмосфера на турнира.

Искаме да напомним, че само половината от оценката на отборите на турнира се определя от представянето на подготвените задачи; а другата половина се формира от опонирането и рецензирането на представянията на другите отбори. По тази причина там е много по-важно разбирането на физиката да се прояви чрез умението да се води аргументирана дискусия със съперниците и точно това прави турнира толкова напрегнат и интересен.

Коментар по изпратените решения в задочния кръг. Отличаването на дадено решение не означава, че комисията е съгласна с всички направени твърдения, изводи или с логиката на аргументацията. От всички отличени решения има още какво да се желае относно пълнота, прецизност, яснота на формулираните тези и на обосноваването им, за да отговарят на очакваното ниво на финалния кръг на турнира. Една слабост, която присъства в голяма част от представените решения е, че се отделя непропорционално голямо място за учебникарско припомняне/излагане на материал, имащ евентуално някаква връзка с поставения проблем и много малко внимание на самия проблем. Разбирането на физиката трябва да се проявява в подхода към решаването на конкретния проблем (а не в броя възпроизведени абзаци). Никак не е случаен факта, че сред отличените решения има само такива, които включват и някаква форма на експеримент. Съществена част от това състезание е предлагането на физически хипотези за обяснението на някакво явление и провеждането на експеримент, който да докаже издигнатата хипотеза или пък да избере измежду няколко алтернативни обяснения на наблюдавания феномен.

Честито на отличените!
Пожелаваме на всички участници успешна подготовка за очния кръг!


Тази година Националното състезание "Турнир на младите физици" се провежда в два кръга: ЗАДОЧЕН и ОЧЕН. Очният кръг, наречен Национален турнир на младите физици, представлява отборно състезание, при което се провеждат физични битки по модела на Международния турнир, което ще се проведе от 27.03. до 28.03.2010 г. в гр. Шумен, при което:
на български език се провеждат селективните физични битки - първи ден;
на английски език се провежда финалната физична битка - втори ден.


Отборите, участващи на очния кръг, могат да са съставени изцяло или частично и от ученици, които не са участвали в задочния кръг (при което е в сила параграф 10.2 от регламента). Също така няма изискване участниците в отбора да са от едно и също училище или населено място. Списъка на участниците в задочния кръг може да е от полза на желаещите да формират отбори за участие в Националния турнир, които да са поставени в по-благоприятни условия относно правото им на отказване на задачи без „наказание”.

По време на очния кръг отборите ще се състезават само върху следните задачи.

На всички, които не са присъствали на подобно състезание и не са напълно наясно с начина на провеждането му, препоръчваме да изгледат записите на финалните битки от последния Международен турнир.

Пълния регламент на турнира може да намерите ТУК.

СЕДМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
Важно!


РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАЧИСедмо Национално състезание по физика „Турнир на младите физици” ще се проведе на два етапа

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се провежда върху задачи подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици и които се обявяват не по-късно от края на м. октомври на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org (както и на уебстраницата на националното състезание: www.iypt.hit.bg).
Състезанието се провежда на два кръга: ЗАДОЧЕН и ОЧЕН.

ЗАДОЧЕН КРЪГ
Всеки ученик или колектив от ученици от средните училища може да участва в задочния кръг като подготви и изпрати решение на една или повече задачи от пълния списък на сайта на националния турнирwww.iypt.hit.bg.
Срокът за представяне на задачите е 17.01.2010г.
Резултатите от задочния кръг ще бъдат обявени на същия сайт не по-късно от 12.02.2010г.

ОЧЕН КРЪГ
Очният кръг, наречен Национален турнир на младите физици /НТМФ/ играе ролята и на подборен кръг за Международния турнир на младите физици. Той представлява отборно състезание, при което се провеждат физични битки по модела на МТМФ, при което:
на български език се провеждат селективните физични битки - първи ден;
на английски език се провежда финалната физична битка - втори ден.
Националното състезание по физика “Tурнир на младите физици” ще се проведе от 27.03. до 28.03.2010 г. в гр. Шумен.upload/61.jpg

upload/51.jpg

upload/41.jpg

upload/31.jpg

upload/21.jpg