Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgМЕЖДУНАРОДНИЯТ ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ (IYPT)
ще се проведе през юли 2022 г. в Тимишоара, РумънияНАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
ще се проведе от 4 до 6 февруари 2022 г. в гр. Кюстендил


upload/looker1anim.gif


Задачите за Международния турнир през 2022 г. могат да се изтеглят ОТТУК

Националното състезание ще се проведе само върху задачи: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16; т.е. за него ще отпаднат задачи: 2, 5, 9, 10 и 17.

Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към
Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК

Крайният срок за изпращане на решения за задочния кръг е 16 януари 2022 г.


upload/looker1anim.gif


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започват да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка с новите задачи. Тази уеб-страница, както и YouTube канала им се актуализират редовно и би било много полезно да се следят.

Полезна информация може да се намери и на сайта на нашите руски колеги.


upload/looker1anim.gif


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.

Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org.