upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgНАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
2–4 февруари 2024 г., гр. Велико Търново


Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК.


upload/looker1anim.gif


Участие в Първи кръг

Участието в този кръг е задължително за всички, желаещи да участват в класирането за разширения национален отбор, и пожелателно за всички останали участници. Във втория кръг без ограничения могат да участват и ученици, които не са участвали в първия кръг. В първия кръг могат да участват и ученици, които към срока за представяне на решенията в първи кръг не са включени в отбори.

Правилата за участие в Първи кръг се намират в Регламента за Националното състезание.

Срокът за изпращане на задачите е 15.01.2024 г. включително Декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявки за участие (по образец), придружени с необходимите файлове за участие в първи кръг (индивидуално) се приемат до 15 януари 2024 год. на адреса bg.iypt@gmail.com, като се следва процедурата, описана в Регламента на състезанието.

Файловете могат да бъдат изтеглени като архив от ОТТУК.

За допълнителна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: bg.iypt@gmail.com"

upload/looker1anim.gifВ рамките на проекта Development of Inquiry Based Learning via IYPT по програмата Erasmus+ бе изготвено ръководство за учители, имащо за цел не само да помогне на учителите при подготовката на ученици за участието им в Турнири на младите физици, но и в използването на Турнирните задачи за обучение, основано на изследователски методи в гимназиалните класове.

Оригиналният текст на Ръководството на английски език може да бъде изтеглен от: https://bit.ly/3mltqtX, а линкът към българския му вариант е: https://bit.ly/3mmw4zz


upload/looker1anim.gif


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.

Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org.