upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgМЕЖДУНАРОДНИЯТ ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ (IYPT)
ще се проведе от 15 до 23 юли 2022 г. в Тимишоара, Румъния.НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
ще се проведе от 4 до 6 февруари 2022 г. в гр. Кюстендил


upload/looker1anim.gif


Задачите за Международния турнир през 2022 г. могат да се изтеглят ОТТУК

Националното състезание ще се проведе само върху задачи: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16; т.е. за него ще отпаднат задачи: 2, 5, 9, 10 и 17.

Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към
Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК

Крайният срок за изпращане на решения за задочния кръг е 16 януари 2022 г.

Участие в Първи кръг

  1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.


При липса на изрично подадена декларация за съгласие горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с фиктивен номер.

Заявки за участие (по образец), придружени с необходимите файлове за участие в първи кръг (индивидуално) се приемат до 16 януари 2022 год. на адреса bg.iypt@gmail.com, като се следва процедурата, описана в Регламента на състезанието.

За допълнителна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: bg.iypt@gmail.com

upload/looker1anim.gif


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започват да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка с новите задачи. Тази уеб-страница, както и YouTube канала им се актуализират редовно и би било много полезно да се следят.

И тази година в Братислава бе организиран ПОДГОТВИТЕЛЕН СЕМИНАР, имащ за цел да подпомогне потенциалните участници в Турнира на младите физици и да ги въведе в тематиката на задачите за IYPT 2022.
Можете да се запознаете с направените презентации на: http://www.tmfsr.sk/sk/aktuality/221

Полезна информация може да се намери и на сайта на нашите руски колеги.

В рамките на проекта Development of Inquiry Based Learning via IYPT по програмата Erasmus+ бе изготвено ръководство за учители, имащо за цел не само да помогне на учителите при подготовката на ученици за участието им в Турнири на младите физици, но и в използването на Турнирните задачи за обучение, основано на изследователски методи в гимназиалните класове.

Оригиналният текст на Ръководството на английски език може да бъде изтеглен от: https://bit.ly/3mltqtX, а линкът към българския му вариант е: https://bit.ly/3mmw4zz

upload/looker1anim.gif

В духа на традицията на немските Коледни календари, Германското физическо общество ще обявява по една експериментална задача/загадка, свързана с физиката, всеки ден в периода 1–24 декември. Всички желаещи могат да участват в Physics in Advent и да изпращат отговорите си, като участието е безплатно и не е ограничено само до учениците от немскоговорящите страни. Нещо повече, възможно е участието на цял клас или даже училище. Обещават се и награди...
Можете да избирате между сайт на немски или английски език:

Вече можете да се регистрирате за участие, а също и да разгледате задачите от миналите година и отговорите им. Особено любопитни са клиповете с "верижните реакции" – практически всички процеси там са илюстрация на задачи, давани на Международния турнир на младите физици през миналите години.
upload/looker1anim.gif


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.

Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org.