Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgНАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”

ще се проведе от 5 до 7 февруари 2021 г. в гр. Перник.


Участие в Първи кръг:

При липса на изрично подадена декларация за съгласие горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с фиктивен номер.

Заявки за участие, придружени с необходимите файлове за участие в първи кръг (индивидуално) се приемат до 17 януари 2021 год. на адреса bg.iypt@gmail.com, като се следва процедурата, описана в Регламента на състезанието.

За допълнителна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: bg.iypt@gmail.com

upload/looker1anim.gif


Задачите за Международния турнир през 2021 г. могат да се изтеглят ОТТУК


Националното състезание ще се проведе само върху задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 и 17; т.е. за него ще отпаднат задачи: 7, 11, 12, 14 и 16.


Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към
Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК
.

Крайният срок за изпращане на решения за задочния кръг е 17 януари 2021 г.


upload/looker1anim.gif


Някои начални бележки с линкове към статии и видеоклипове, които биха могли да бъдат полезни при работата по задачите за IYPT’21 могат да се изтеглят ОТТУК


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започват да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка с новите задачи. Тази уеб-страница, както и YouTube канала им се актуализират редовно и би било много полезно да се следят.


upload/looker1anim.gif


Нашите колеги от Словакия традиционно провеждат през м. ноември Подготвителен семинар за всички ученици и учители, интересуващи се от Турнира на младите физици. На този семинар се дават разяснения за желаещите да участват в Турнира и насоки за подготовката им. Също така, има кратки лекции, въвеждащи в тематиката на повечето задачи, включващи например базови теоретични съображения, демонстрационни експерименти и др.

Последният семинар, проведен на 10, 11 и 12 ноември 2020 г., бе отворен за безплатно участие и на български ученици и учители. В помощ на подготовката на всички интересуващи се, които не са се били регистрирали за участие, прилагаме връзки към материалите от семинара:

upload/looker1anim.gif


Помощни материали:
Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.


upload/looker1anim.gif


Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org