Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgНАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
3–5 февруари 2023 г., гр. Кюстендил


РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ

Резултати от първия ден
Финална битка
Състав на разширения отбор

upload/looker1anim.gif


Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК.


upload/looker1anim.gif


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започнаха да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка със задачите.
И тази година в Братислава бе организиран ПОДГОТВИТЕЛЕН СЕМИНАР, имащ за цел да подпомогне потенциалните участници в Турнира на младите физици и да ги въведе в тематиката на задачите за IYPT 2023. Можете да се запознаете с направените презентации на: Turnaj Mladých Fyzikov.

Полезна информация може да се намери и на сайта на нашите руски колеги.

upload/looker1anim.gif


В рамките на проекта Development of Inquiry Based Learning via IYPT по програмата Erasmus+ бе изготвено ръководство за учители, имащо за цел не само да помогне на учителите при подготовката на ученици за участието им в Турнири на младите физици, но и в използването на Турнирните задачи за обучение, основано на изследователски методи в гимназиалните класове.

Оригиналният текст на Ръководството на английски език може да бъде изтеглен от: https://bit.ly/3mltqtX, а линкът към българския му вариант е: https://bit.ly/3mmw4zz


upload/looker1anim.gif


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.

Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org.