Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpgНАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
3–5 февруари 2023 г., гр. Кюстендил


Националното състезание ще се проведе само върху задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
12, 14, 15 и 17; т.е. за него ще отпаднат задачи: 7, 8, 11, 13, 16.

Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК.Участие в Първи кръг


При липса на изрично подадена декларация за съгласие горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с фиктивен номер.

Заявки за участие (по образец), придружени с необходимите файлове за участие в първи кръг (индивидуално) се приемат до 16 януари 2023 год. на адреса bg.iypt@gmail.com, като се следва процедурата, описана в Регламента на състезанието.

За допълнителна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: bg.iypt@gmail.com"

upload/looker1anim.gif


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започнаха да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка със задачите.
И тази година в Братислава бе организиран ПОДГОТВИТЕЛЕН СЕМИНАР, имащ за цел да подпомогне потенциалните участници в Турнира на младите физици и да ги въведе в тематиката на задачите за IYPT 2023. Можете да се запознаете с направените презентации на: Turnaj Mladých Fyzikov.

Полезна информация може да се намери и на сайта на нашите руски колеги.

upload/looker1anim.gif


В рамките на проекта Development of Inquiry Based Learning via IYPT по програмата Erasmus+ бе изготвено ръководство за учители, имащо за цел не само да помогне на учителите при подготовката на ученици за участието им в Турнири на младите физици, но и в използването на Турнирните задачи за обучение, основано на изследователски методи в гимназиалните класове.

Оригиналният текст на Ръководството на английски език може да бъде изтеглен от: https://bit.ly/3mltqtX, а линкът към българския му вариант е: https://bit.ly/3mmw4zz


upload/looker1anim.gif

В духа на традицията на немските Коледни календари, Германското физическо общество ще обявява по една експериментална задача/загадка, свързана с физиката, всеки ден в периода 1–24 декември. Всички желаещи могат да участват в Physics in Advent и да изпращат отговорите си, като участието е безплатно и не е ограничено само до учениците от немскоговорящите страни. Нещо повече, възможно е участието на цял клас или даже училище. Обещават се и награди...
Можете да избирате между сайт на немски или английски език:

Вече можете да се регистрирате за участие, а също и да разгледате задачите от миналите година и отговорите им. Особено любопитни са клиповете с "верижните реакции" – практически всички процеси там са илюстрация на задачи, давани на Международния турнир на младите физици през миналите години.

upload/looker1anim.gif


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.

Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org.