КОНТАКТИ
Асен Кюлджиев
a.kyuldjiev@gmail.com

Гинка Екснер
ginka.exner@gmail.comЗа въпроси относно работата със страницата и SkyDrive (изпращане на задачите):
Ангел Ангелов - системна администрация
angelov@innovateconsult.net