Галерия

КОНТАКТИ

доц. Евгения Бенова
geni_benova@abv.bg

Асен Кюлджиев
a.kyuldjiev@gmail.com


За въпроси относно работата със страницата и SkyDrive (изпращане на задачите):
Ангел Ангелов - системна администрация
angelov@innovateconsult.net