Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpg


upload/looker1anim.gif


ХХХІІ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ
ще се проведе от 6 до 13 юли 2019 г. във Варшава, Полша


НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
ще се проведе в гр. Перник от 1 до 3 февруари 2019 г.

Регламентът на Националното състезание можете да изтеглите ОТТУК. В Приложение 1 ще намерите задачите на английски и на български език.

Националният турнир ще се проведе само върху 12 от 17-те задачи за IYPT’19, а именно тези с номера: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (т.е. отпадат 1, 10, 12, 16, 17).

Участието в задочния кръг отново е практически задължително за всички, които искат да се борят за място в разширения национален отбор. Крайният срок за изпращане на решение на една от 17-те задачи (заедно с видеозапис на презентирането му) е 21 януари 2019 г.

Предвид по-късното обявяване на задачите, участващите в Турнира отбори ще могат да отказват без негативни последствия общо пет задачи във втората селективна битка.

В Приложение 2 ще намерите редактиран вариант на това, какво се очаква от Докладчика, Опонента и Рецензента.

upload/looker1anim.gif


За участие в първия/задочния кръг на Турнира следва да се попълни заявката за участие в него и заедно с другите необходими файлове (вж. параграф 2.2 от Регламента) да се изпрати до 21 януари 2019 год. на адрес: bg.iypt@gmail.com.
За допълнителна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: bg.iypt@gmail.com.

upload/looker1anim.gif


Относно участието в Националното състезание в Перник, моля обърнете внимание на информацията за него и на предварителната програма.

Заявките за участие в състезанието на ученици, ръководители и придружители трябва да се изпращат в съответните Регионални управления на образованието.

След като бъдат обобщени, заявките следва да бъдат изпратени най-късно до 22 януари 2019 г. до организаторите на състезанието в Перник. Файловете, които трябва да бъдат попълнени са: Заявка, Декларация 1 и Декларация 2.

Ученици, които биха желали да участват, но още не са успели да формират отбор, биха могли да пишат до е-мейл адресите в раздел КОНТАКТИ, с оглед получаване на евентуално съдействие за комплектуване с техни съученици от други градове/училища.


upload/looker1anim.gifПървият семинар с разширения състав на националния отбор най-вероятно ще се проведе от 8 до 10 февруари в гр. София.


upload/looker1anim.gifПомощни материали:
Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.