upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpg


upload/looker1anim.gif


Поради усложнената епидемиологична обстановка,

ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ХХХІІI МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ
БЕ ОТМЕНЕНО,

като това се отнася, както до състезанието, което бе планирано да
се проведе от 9 до 16 юли 2020 г. в Румъния, така и до предложеното
заместващо състезание от 6 до 13 септември 2020 г. в Кутаиси, Грузия.


upload/looker1anim.gif


НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”

ще се проведе от 5 до 7 февруари 2021 г. в гр. Перник.


upload/looker1anim.gif


Задачите за Международния турнир през 2021 г. могат да се изтеглят ОТТУК


Националното състезание ще се проведе само върху задачи: 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 и 17; т.е. за него ще отпаднат задачи: 7, 11, 12, 14 и 16.


Официалният превод на задачите на български език се намира в Приложение 1 към
Регламента за Националното състезание, който може да бъде изтеглен ОТТУК
.

Крайният срок за изпращане на решения за задочния кръг е 17 януари 2021 г.


upload/looker1anim.gif


Някои начални бележки с линкове към статии и видеоклипове, които биха могли да бъдат полезни при работата по задачите за IYPT’21 могат да се изтеглят ОТТУК


На сайта на Канадските IYPT ентусиасти вече започват да се появяват линкове към статии и видеоклипове, имащи връзка с новите задачи. Тази уеб-страница, както и YouTube канала им се актуализират редовно и би било много полезно да се следят.


upload/looker1anim.gif


Нашите колеги от Словакия традиционно провеждат през м. ноември Подготвителен семинар за всички ученици и учители, интересуващи се от Турнира на младите физици. На този семинар се дават разяснения за желаещите да участват в Турнира и насоки за подготовката им. Също така, има кратки лекции, въвеждащи в тематиката на повечето задачи, които могат да включват базови теоретични съображения, демонстрационни експерименти и др.

Тази година семинарът ще се проведе на 10, 11 и 12 ноември.
Сесиите ще започват в 15:00 и ще продължават 3–4 часа.


Семинарът ще бъде на английски език, ще се провежда онлайн и в него ще могат да вземат участие и български ученици и учители. Участието е безплатно, но всички желаещи ще трябва да се регистрират предварително и да попълнят въпросник.

От участниците в семинара не се очаква някаква предварителна подготовка. Ще има осигурено време за задаване на въпроси от участниците в семинара (както ученици, така и учители/ръководители).

upload/5-text.png

Регистрацията на ученици за участие в Словашкия подготвителен семинар става чрез попълване на Google-формата от следния линк: https://bit.ly/2HZQ5ue

Указания за попълването на формата има в приложения файл. Ако възникне нужда от повече разяснения, то не се притеснявайте да изпратите e-mail до A.Kyuldjiev@gmail.com.
Учителите/ръководителите, които желаят да се регистрират за участие в семинар, следва да изпратят e-mail с името си на латиница до A.Kyuldjiev@gmail.com. Анкетата с тях ще бъде проведено по-късно.

upload/looker1anim.gif


Помощни материали:
Ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете до е-мейлите в раздел КОНТАКТИ.


upload/looker1anim.gif


Сайтът на Международния турнир на младите физици е: www.iypt.org