upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpg


upload/looker1anim.gif


Уважаеми ученици,
Органиционният комитет за провеждане на национално състезание „Турнир на младите физици“ ви кани за участие в състезанието.

Задачите са поместени в Приложение 1 на Регламента на състезанието.

За решенията, моля използвайте помощния кит. В него се съдържат препратки към подходящи научни статии, линкове с филмчета и др.

1 кръг – краен срок за изпращане на материалите 14.01.2018 г.


Този кръг е задочен и индивидуален. Детайли по вида и формата му можете да прочетете в Регламента на състезанието.
За подробна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: ginka.exner@gmail.com

2 кръг – ще проведе в периода 26-28 януари 2018 г. в гр. Враца


(Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017-2018 година, издадена от министъра на образованието и науката.)

Този кръг е отборен. Детайли по вида и формата провеждането му може да прочетете в Регламента на състезанието.


Поканата за участие може да изтеглите от тук. В нея ще намерите и детайли за настаняването.

Програмата на състезанието може да видите тук.

Всички отбори участници попълват Заявка за участие, която може да изтеглите от тук. Срок за подаване 19 януари 2018 год, 17:00 часа. Изпращат се на адрес: hristova_bogdana@yahoo.com. За подробности виж поканата.

Във връзка с програмата по откриването, отборите подготвят представяне на отбора си. За осигуряване на необходимите технически средства, отборите попълват формуляр, който може да изтеглите от тук. Той се изпраща на дрес: hristova_bogdana@yahoo.com. За подробности виж поканата.