Галерия

upload/flag_en.jpg


upload/nachalo-1.jpg


upload/looker1anim.gif


Уважаеми ученици,
Органиционният комитет за провеждане на национално състезание „Турнир на младите физици“ ви кани за участие в състезанието.

Задачите са поместени в Приложение 1 на Регламента на състезанието.

За решенията, моля използвайте помощния кит. В него се съдържат препратки към подходящи научни статии, линкове с филмчета и др.

1 кръг – краен срок за изпращане на материалите 14.01.2018 г.


Този кръг е задочен и индивидуален. Детайли по вида и формата му можете да прочетете в Регламента на състезанието.
За подробна информация относно изпращането на готовите файлове, моля пишете на: ginka.exner@gmail.com

2 кръг – ще проведе в периода 26-28 януари 2018 г. в гр. Враца


(Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017-2018 година, издадена от министъра на образованието и науката.)

Този кръг е отборен. Детайли по вида и формата провеждането му може да прочетете в Регламента на състезанието.