Галерия

Препоръчителна литература при подготовка на задачитеУчебници и книги:
1. Борисов, М.Физика,част I. Механика, изд.Наука и изкуство, София,1965 год.
2. Уокър,Дж.Летящият цирк на физиката, изд.Наука и изкуство, София,1985 год.

Списания:
Физика
Квант
В мире науки
The Physics Teacher
Scientific American
American Journal of Physics

Връзки
http://www.iypt.org - IYPT (international site)
http://www.jyu.fi/kastdk/olympiads/ - International Physics Olympiad
http://www.brfo.narod.ru - Белорусская Физическая Олимпиада.
http://www.kvant.mirror0.mccme.ru - сп.Квант
http://www.physica.hit.bg- сп. Физика
http://www.scitation.aip.org/tpt/- The Physics Teacher
http://www.xperimania.net - Fun experiments and activities on materials and chemistry

Други организации:
Австрия - http://www.aypt.at/
Австралия - http://iyptaustralia.org/
Англия - http://www.iypt.org.uk/
Бразилия - http://www.ozzybohmer.com/iyptbrasil/e-index.asp
Германия - http://www.sfz-bw.de/start.php?menu=1&language=int
Нигерия - http://www.still-learning.org/iypt.htm
Словакия - http://www.tmfsr.sk/index.php?lang=en
САЩ - http://www.usaypt.org/

Други образователни ресурси