Галерия

ЗАДОЧЕН КРЪГ
Срокът за представяне на задачите е 17.01.2010 г.

ОЧЕН КРЪГ
Националното състезание по физика “Tурнир на младите физици” /очен кръг/ще се проведе от 27.03. до 28.03.2010 г. в гр. Шумен.