Галерия

Национален турнир на младите физици
(български език)
29, 30, 31.III. 2007 г.
ОМГ "Акад.Кирил Попов", гр. ПловдивЗадачите на НТМФ на български език включват 10 от 17 задачи на 20-ия МТМФ

  • Резултат


  • Задачи


  • Регламент