Задачите за Международния турнир са обявени, а една от тях е предложена от България, а именно от Свилен Русев, учител в ПМГ "Н. Попович", Шумен.


upload/looker1anim.gif